งานแสดงมุทิตาจิต ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(ประเทศไทย) ภาคตะวันออก

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครูร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(ประเทศไทย) ภาคตะวันออก เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ อาคารเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

Please follow and like us:
0