นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานจุดเน้นการดำเนินงาน3ต้อง

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอเมืองสระแก้ว ดำเนินจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานจุดเน้น การดำเนินงาน 3 ต้อง และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ประมาณ 1,000 คน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

Please follow and like us:
0