แสดงความยินดีเนื่องในโอกาศย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมนางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และคณะครูร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง นางเพ็ญนภา แนวน้ำพอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)

Please follow and like us:
0