รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงปิดเรียนเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Please follow and like us:
0