กิจกรรม “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และคณะผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแนะนำสถานศึกษาสำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยการนำของ นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมแนะแนว ได้ดำเนินกิจกรรม “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษา จำนวน 312 คน และคณะผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแนะนำสถานศึกษาสำหรับศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้วและต่างจังหวัดหลายแห่งเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแนะนำทางเลือกที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0