เตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันน้ำท่วม รองรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระแก้ว

Please follow and like us:
0