มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านตระกูล สุขกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

Please follow and like us:
0