โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วร่วมใจมอบน้ำบัวแก้ว จำนวน 2,400 ขวด สำหรับให้บริการประชาชนที่ไปฉีดวัคซีน และผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ รพร.สระแก้ว

Please follow and like us:
0