แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2564

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทีมบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ต้อนรับ นางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้านิเทศ ติดตามและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการนี้ คณะศึกษานิเทิศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 นำโดย นางทิพวรรณ สุวรรณ์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0