นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และคณะครู ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ดูแลนักเรียนเขตอำเภอเมืองที่สามารถรับวัคซีน Pfizer ตามแผนการฉีดวัคซีนให้นักเรียน

Please follow and like us:
0