โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับ รพร.สระแก้ว ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และโรงเรียนในเขต อ.เมืองสระแก้ว (ช่วงอายุ 5-11 ปี) จำนวน 823 คน

Please follow and like us:
0