โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ ขับเคลื่อนโครงการ ตลอดจนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

Please follow and like us:
0