นายสนั่น มณีสิงห์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสระแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Please follow and like us:
0