นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แจกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 355 คน

Please follow and like us:
0