พิธีมอบปลอกแขนแกนนำ จิตอาสามนุษย์ไฟฟ้า โครงการส่งเสริมการรักษ์พลังงาน เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีด้านการประหยัดพลังงาน

Please follow and like us:
0