โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2565 โดยจัดหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 จุด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประชาธิปไตยในโรงเรียน

Please follow and like us:
0