นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Please follow and like us:
0