คณะครูรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ความรู้เกี่่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0