นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการสัปดาห์วิชาการ “สืบสานความเป็นไทย ไอซีที ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0