การประเมินการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

               วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย และนางจินตนา มาโนช ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการ นางโอลัย จันทพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้รับการประเมิน นายสุเทพ วิวาห์สุข เอกคณิตศาตร์ นางสาวสุพรรณิกา เชิงเขา เอกสัมศึกษา นางสาวพัชราภรณ์ ไผ่สมบูรณ์ เอกภาษาไทย นางสาวสุพัตรา แก้วอำไพ เอกสัมศึกษา

 

Please follow and like us:
0