ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

                    วันที่ 5  มิถุนายน พ.ศ.2561  นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2561
ด้วย สพฐ.ได้แจ้งเปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

Please follow and like us:
0