ประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

                นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

Please follow and like us:
0