ผู้ชนะเลิศในการการประกวด Anuban’s Got Talent 2018

               ประกาศผล ผู้ชนะเลิศในการการประกวด Anuban’s Got Talent 2018 ได้แก่ A9 ทีม ไหง่ง่อง แดนซ์  การแสดงร้องเต้นประกอบเพลง ไหง่ง่อง (ป.5/5)

Please follow and like us:
0